In de post-master ‘Organiseren in Communities’ worden wetenschappelijke inzichten omtrent communities verbonden met praktische toepassingen en instrumenten om effectieve communities te bouwen. Bij deze post-master zijn zowel hoogleraren als adviseurs betrokken in de rol van docent en begeleider.
casus
Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan een eigen casus. Dit is een actueel vraagstuk voor de deelnemer en waar de concepten en modellen uit de opleiding op kunnen worden toegepast. U krijgt feedback van een mede-cursist en een van de docenten.

Voor wie

De post-master richt zich op professionals die mogelijkheden zien of al werken met communities. Dit kunnen zowel communities binnen hun eigen organisatie zijn, als communities die ook buiten de grenzen van de organisatie worden gevormd.

Programma

Module 1: Grondslagen van communities (2 dagen met overnachting)

Dag 1 (23 mei 2022)

We beginnen de eerste dag met het afbakenen van wat een community nu eigenlijk is en welke soorten communities we kunnen onderscheiden. Wat is de waarde van een community voor de mens als individu en voor ons als maatschappij? Om deze vraag te beantwoorden maken we gebruik van o.a. social identity theory. Vanuit deze basis wordt de brug naar organisaties gemaakt. Mensen maken tenslotte organisaties.
In de middag gaan we dieper in op de verschillen tussen groep, publiek, team, beweging en community. Waar starten de grenzen van de ene groep en eindigen de grenzen van de andere? Kan elke groep een community zijn of worden en wat is hiervoor nodig? Aan de hand van verschillende casussen gaan deelnemers gezamenlijk aan de slag om per groep te bepalen waaronder deze valt, waarom en hoe een succesvolle verdere ontwikkeling er idealiter uit zou zien.

Dag 2 (24 mei 2022)

Tijdens de ochtend van de tweede dag wordt vanuit een institutioneel perspectief naar communities gekeken. Een community is vanuit dit perspectief bezien een ‘nieuwe’ sociale structuur die bestaat uit specifieke regels, normen en waarden die betekenis en stabiliteit geven aan het handelen van mensen en organisaties. Het probleem voor veel organisaties is dat mensen in organisaties niet gewend
zijn volgens de uitgangspunten van deze nieuwe sociale structuur te handelen.

Bij een nieuwe organisatievorm hoort ook een andere infrastructuur; gericht op fluïde, informele grenzen op basis van lidmaatschap, waarbij mogelijk sprake is van vrijwillige arbeid, en informatie- en kennisdeling een belangrijke output zijn. Dit heeft grote gevolgen, onder andere voor de inrichting van klassieke organisaties en hun businessmodel.


Module 2: De psychologie achter communities (28 juni 2022)

Organisaties ontdekken steeds meer de voordelen van communities. Door moderne technologie is het makkelijker en goedkoper geworden om grote groepen mensen bij elkaar te brengen en gericht te betrekken. Organisaties hebben met communities een middel om tegen relatief lage kosten sociaal kapitaal, content, producten en/of diensten te ontwikkelen. Deelname aan een community is namelijk onbetaald. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de organisatie inspeelt op de intrinsieke en extrinsieke motivaties van de deelnemers. In deze module laten we zien hoe dat werkt en voor welke doelstellingen communities in te zetten zijn.
Communities verschillen wezenlijk van elkaar in het type leden, het soort gesprek dat er plaatsvindt, en de cultuur.
Toch zijn er zes oertypen communities te onderscheiden. Ze verschillen vooral van elkaar in wat de deelnemers met elkaar verbindt. We gaan op elk van deze typen in, aan de hand van concrete voorbeelden.


Module 3: Communities als aanjager van verandering (7 september 2022)

In deze module kijken we hoe communities een rol kunnen spelen in het verankeren van verandering in organisaties.
Dit mogelijk in aanvulling op een traject waarbij verandering vanuit de top wordt ingezet. We laten zien hoe een community
kan bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering en hoe deze collega’s kan verbinden en mobiliseren. Effectieve verander-communities hebben een visie over hoe zij de ideale toekomst zien. Deze visie inspireert, mobiliseert,
kanaliseert energie en geeft richting. In deze module gaan we dieper in op het ontwikkelen van een dergelijke community
visie en wat een dergelijke visie effectief maakt. Aan de hand van een concrete casus over duurzaamheid staan we stil
bij het de-normaliseren van het idee dat duurzaamheid ‘iets leuks’ is voor erbij en hoe communities als aanjager voor verandering kunnen fungeren.


Module 4: Sociaal kapitaal: Het bouwen van communities (21 september 2022)

In de ochtend staan we stil bij de community als werk- en leergemeenschap en gaan we dieper in op de vraag hoe mensen zich verbinden aan groepen. Vervolgens gaan we dieper in op het concept sociaal kapitaal. We kijken daarbij naar de community als een netwerk van mensen en de cohesie, connectiviteit en varieteit die dat met zich meebrengt. Tenslotte kijken we naar de dynamiek van communities door in te zoomen op (dis)functionele groepsprocessen in communities. In de middag beantwoorden we de vraag: Hoe bouw je nu een community? Dat roept direct al een nieuwe vraag op: Kun je überhaupt wel een community bouwen? Ontstaan
communities niet gewoon? Dat laatste klopt uiteraard, maar dat wil niet zeggen dat je dat niet actief kan beïnvloeden. In deze module introduceren we een bewezen stappenplan om te komen tot een vruchtbare community.

In dit stappenplan komen o.a. aan bod:
• onderzoek naar de doelgroep
• de rol van een kerngroep van ambassadeurs
• de activatiekalender
• de rol van de communitymanager


Module 5: Succesfactoren voor communities en afronding (12 oktober 2022)

Tijdens de vijfde, en laatste, module kijk je terug op de gehele opleiding en bespreken we alle randvoorwaarden die nodig zijn
om een community goed te kunnen beheren en succesvol te laten ontwikkelen. Het activeren van leden, ervoor zorgen dat zij een actieve rol pakken binnen de community, blijkt in de praktijk geen sinecure en een vak apart. Welke invloed heeft een gedegen strategie en de bijbehorende werving van nieuwe leden op activatie? Daarnaast gaan we in deze module in op de vraag hoe succesvolle communities hun eigen geschiedenis schrijven, aan de hand van symbolen en rituelen, en hierdoor nog hechter en waardevoller worden voor zowel de leden als de faciliterende organisaties erachter. In deze laatste module worden ook presentaties gegeven
waarin deelnemers elkaar laten zien hoe zij de concepten en technieken uit de opleiding hebben toegepast op hun eigen organisaties of communities.

Wat levert het je op?
Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat:
• de behandelde theorieën op het gebied van communitieste beschrijven en kritisch te evalueren
• psychologische grondslagen van communities te begrijpen
• het effect van het werken in/met communities op organisaties te begrijpen
• te begrijpen hoe communities werken en welke organisatie-principes er aan ten grondslag liggen
• processen te identificeren die kunnen verklaren waarom bepaalde factoren het werken in communities positief of negatief beïnvloeden en
• om instrumenten te gebruiken om communities op te bouwen en beter te laten functioneren.

De docenten

Peter Staal

Strategisch Consultant

Peter helpt organisaties bij het implementeren van online communities en community management. In het verleden heeft Peter gewerkt voor brancheorganisaties, overheden en grote internationale corporates.

Kirsten Wagenaar

Strategisch Consultant

Kirsten is sinds 2008 als professional betrokken geweest bij de ontwikkeling en beheer van tientallen communities. Door zowel een community lid als organisatie via community ontwikkeling in haar kracht te zetten, wordt het onmogelijke mogelijk.

Prof. dr. Patrick Vermeulen

Wetenschappelijk directeur Radboud Management Academy

Patrick is als Hoogleraar Strategie en International Management verbonden aan het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar institutionele verandering en de strategische reacties van organisaties die worden geconfronteerd met institutionele complexiteit. Zijn onderzoeksprojecten zijn gericht op het beter begrijpen van problemen bij verander- of vernieuwingstrajecten.

“Inspirerende sessie gehad met Peter over community building voor House of Logistics. Deskundig, goede voorbeelden, we kunnen weer verder!”