Opleiding online burgerparticipatie voor gemeenten

De nieuwe omgevingswet eist dat gemeenten participatie opzoeken met burgers. Vanaf 2021 moet de omgevingsvisie in samenspraak met burgers en ondernemers tot stand komen. Hiervoor worden steeds vaker online communities ingezet als aanvullend instrument op offline werkvormen. Gemeenten zetten ook steeds vaker communities of bewegingen in bij maatschappelijke opdrachten die te groot of ingewikkeld zijn om alleen te doen. Denk alleen al aan de grote energietransitie. Volgens de energieagenda mag Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen (CO2) uitstoten. Deze politieke opgave kan alleen slagen als burgers en ambtenaren de handen ineen slaan en met oplossingen komen.

Zoals uit het bovenstaande al blijkt gaan we steeds meer naar een participatieve overheid toe. Hierbij staan burgers, ondernemers, bestuurders en ambtenaren in voortdurende dialoog met elkaar. De communicatie afdelingen van gemeenten worden steeds meer gericht op het faciliteren van die dialoog. Maar hoe richt je nu goed online en offline community beheer in? Wat zijn de do’s en don’ts? Hoe past de nieuwe rol van communitymanager binnen je bestaande rol?

Leerdoelen opleiding online burgerparticipatie voor gemeenten:

 • Hoe zet je een online community op?
 • Hoe manage je de verwachtingen van burgers?
 • Hoe betrek je burgers bij de totstandkoming van beleid?
 • Hoe verandert jouw rol als communicatie-adviseur?
 • Welke online en offline werkvormen kun je inzetten?

Meer weten over onze opleiding online burgerparticipatie voor gemeenten? Neem contact op.

Dag 1

 • Wat is een online community
 • Voorbeelden van communities van gemeenten
 • De rol van ambassadeurs
 • Hoe zorg je voor eigenaarschap en activiteit in een community
 • Wat doet een communitymanager

Dagdeel 2

 • Verwachtingsmanagement
 • Offline en online werkvormen
 • Moderatie en follow-up
 • Betrekken van de organisatie

Locatie:

 • Nijverheidsweg 16, Utrecht (Campus Werkspoor)

Investering:

 • €1500 (ex BTW) per deelnemer